Home
About Us
The event
Tzfat synagogues
Gallery
 A musical parade
 Inspiring ceremony
 Activities for family
 Arts & crafts workshops
 Tours in Ancient Tzfat
 Festive meals
 The ‘Secret’ workshop
 Klezmer concerrt
 Walking Tours
Activities
 Treasure Hunt Games
 Scribe / ´Sofer Stam’ Experience
 The ´Secret´ workshop
 Arts & Crafts
 Archaeological digging
 Talit weaving
 Volunteering at Olim center
Contact Us
 
Unique presents
News
Testimonials
Outdoor events
Venues & menus
Attractions
Accommodations
Event at Masada
מרכז בר מצוה
בתי כנסת
מועדון בת-בר מצוה בצפת
מועדון בר מצוה
מושגי יסוד ביהדות
ברוך שפטרני
המלצות וסיפורים מיוחדים
Español
Центр празднования Бат/Бар-мицвы в Цфате
Centre de la Bat et Bar Mitsva à Tzfat (Safed)
Thank You!
 
Bar Mizvah
Bar Mizvah
About us
 
 
Moncayo Bar Mitzvah - June 2010
Moncayo Bar Mitzvah - June 2010
 
 
Hochelder - May 2010
Hochelder - May 2010
 
 
Kenney - December 2010
Kenney - December 2010
 
 
Rudrech - 2009
Rudrech - 2009
We’ll always remember Yael and Tamar’s beautiful Bat-Mitzvah !
 
 
Levi - Feb. 2011
Levi - Feb. 2011
 
 
Kaduori junior high school
Kaduori junior high school
"thank you for an amazing experience"
 
 
Sda Nechamia group, Hunukah 2011
Sda Nechamia group, Hunukah 2011
 
 
Hilel School, Ramt Gan
Hilel School, Ramt Gan
April 2011
 
 
 
 
Home
מועדון בת-בר מצוה בצפת

מושגי יסוד ביהדות

 
יהודי
מה עולה לכם בראש כשאתם שומעים את המילה הזו?
ובכן, הבה נעשה סדר במחשבות. ההגדרה העתיקה והמדויקת ביותר קובעת כי יהודי הוא אדם שנולד לאם יהודיה, או שעבר מסלול מיוחד שנקרא 'גיור' לפי הכללים שההלכה היהודית קובעת.
[more...]

השבת
לאחר ששה ימי חול, אנו נכנסים לעולם של רגיעה ומנוחה. במשך יממה שלימה שוכחים מכל העסקים, המצוקות, הבעיות והטרדות. אנו יכולים להתרכז בעצמנו, להקדיש מעט יותר לחיי משפחה נעימים, ללא הפרעות וללא הפסקות. מנוחה מושלמת ואמיתית.
אמנם, השבת אינה רק סמל של מנוחה פיזית או 'פסק זמן' מהריצות וממאמץ השבוע החולף. היא הרבה יותר מכך.[more...]
 

 
התפילה ובית הכנסת
"א-לוהים, תעשה לי נס שאצליח במבחן... ושאמא תסכים לקנות לי פלאפון חדש... ותודה לך שסבתא הבריאה"!
משפטים מעין אלו מוכרים גם לך?
רבים מאיתנו פונים לבורא עולם – אם זה בעת צרה, בבקשה להגשים משאלה, כדי להודות על טובה או סתם כדי לחוש קרבה. זוהי, בעצם, תפילה.
[more...]

אבות האומה
"...שלושה מי יודע? – שלושה אני יודע: שלושה אבות...".
את הפזמון הזה, אותו שרים בחג הפסח, רבים מאיתנו ודאי מכירים. אולם מה באמת אנו יודעים על שלושת אבות האומה היהודית? בואו נערוך איתם היכרות קצרצרה:
[more...]
 

 
ארבע האמהות
אמא. מילה שכוללת בתוכה כל-כך הרבה. אמא, שנותנת לנו כל כך הרבה אהבה וחום, שמוסרת את חייה עבורנו, שמשקיעה כל רגע מזמנה בשבילנו.
כאלה היו "ארבעת האמהות" – ארבע נשים שבזכותן נוסד העם היהודי. ארבע נשים שהקדישו את כל חייהן לעזרה לזולת. ארבע נשים שבזכותן אנחנו חיות היום כאן.
[more...]

חגיגה של חגים
"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?" הו, הלילה הזה אכן שונה לגמרי מכל הלילות האחרים! זהו ליל הסדר. יום חג הוא לנו!
חג הפסח הוא אחד משלושת החגים החשובים ביותר עליהם ציוותה התורה. חגים אלו מכונים בשם 'שלושה רגלים', כיון שבזמן שבית המקדש היה קיים היו היהודים עולים ברגליהם לבית המקדש שבירושלים שלוש פעמים בשנה – בזמן החגי[more...]
 

 
אהבה וחסד
כמה זמן אתם יכולים לעמוד על רגל אחת בלי ליפול? חמש שניות? עשר שניות? אולי, אפילו, חצי דקה? מה דעתכם ללמוד את כל התורה היהודית כשאתם עומדים על רגל אחת?... האם ייתכן בכלל לעשות כזה דבר?
מסתבר, שכן. זה בהחלט אפשרי! וזה אפילו קרה פעם במציאות...
מסופר על אדם שהגיע לרב גדול, ותבע ממנו ללמוד את כל התורה תוך כדי שהוא...[more...]

International Center for Tzfat Kabbalah, POB 6286, Old City, Tzfat ISRAEL Tel: 972-4-6821771
Home PagePrintSite Map