Home
About Us
The event
Tzfat synagogues
Gallery
 A musical parade
 Inspiring ceremony
 Activities for family
 Arts & crafts workshops
 Tours in Ancient Tzfat
 Festive meals
 The ‘Secret’ workshop
 Klezmer concerrt
 Walking Tours
Activities
 Treasure Hunt Games
 Scribe / ´Sofer Stam’ Experience
 The ´Secret´ workshop
 Arts & Crafts
 Archaeological digging
 Talit weaving
 Volunteering at Olim center
Contact Us
 
Unique presents
News
Testimonials
Outdoor events
Venues & menus
Attractions
Accommodations
Event at Masada
מרכז בר מצוה
בתי כנסת
מועדון בת-בר מצוה בצפת
מועדון בר מצוה
מושגי יסוד ביהדות
ברוך שפטרני
המלצות וסיפורים מיוחדים
Español
Центр празднования Бат/Бар-мицвы в Цфате
Centre de la Bat et Bar Mitsva à Tzfat (Safed)
Thank You!
 
Bar Mizvah
Bar Mizvah
About us
 
 
Moncayo Bar Mitzvah - June 2010
Moncayo Bar Mitzvah - June 2010
 
 
Hochelder - May 2010
Hochelder - May 2010
 
 
Kenney - December 2010
Kenney - December 2010
 
 
Rudrech - 2009
Rudrech - 2009
We’ll always remember Yael and Tamar’s beautiful Bat-Mitzvah !
 
 
Levi - Feb. 2011
Levi - Feb. 2011
 
 
Kaduori junior high school
Kaduori junior high school
"thank you for an amazing experience"
 
 
Sda Nechamia group, Hunukah 2011
Sda Nechamia group, Hunukah 2011
 
 
Hilel School, Ramt Gan
Hilel School, Ramt Gan
April 2011
 
 
 
 
Home
מועדון בת-בר מצוה בצפת

מועדון בר מצוה

האומן שרגא שמידלר
מדור מושגי יסוד ביהדות
מושגי יסוד ביהדות כהכנה לבר/בת המצוה[more...]
מקורות לחגיגת בר מצוה
מקורות לחגיגת בר מצוה
הסיפור והמקור הראשון בתורה לכך שנער יהודי נעשה בר-מצווה בגיל שלוש-עשרה, הוא מהמסופר בספר בראשית בפרשת 'וישלח' על מעשה שמעון ולוי ואנשי שכם.[more...]

''ברוך שפטרני''
''ברוך שפטרני''
ברכת 'ברוך שפטרני מענשו של זה', הינה ברכה הנאמרת בחגיגת בר המצוה על ידי הוריו (או אביו) של חתן בר המצוה, מייד לאחר העליה לתורה
לעולם לא מאוחר – סיפורי בר מצוה בצפת
לעולם לא מאוחר – סיפורי בר מצוה בצפת
חגיגות הבר מצוה בצפת, מספקות תמיד ריגושים מיוחדים. המפגש המשפחתי המרגש על רקע החגיגה המסורתית היהודית, המסמלת של שלשלת הדורות היהודית, ובמיוחד כשהארוע[more...]

מועדון בר-בת מצוה ומכון בר מצוה בצפת
מרכז הבת-בר מצוה בצפת, מפעיל מועדון ומכון לבני ובנות המצוה. במסגרת המועדון נערכות פעילויות שונות ומגוונות לנערי ונערות הבת מצוה והבר מצוה בצפת. הפעילויות המתקיימות לאורך שנת חגיגות הבת-בר מצוה - ע"פ רוב בכיתה ז' כוללות סדנאות לימוד, חוויה, טיול והעצמה אישית לקראת היום הגדול והארוע המשפחתי החשוב.

בין הפעילויות:

מכון בר-מצוה בצפת
מכון הבר מצוה בצפת מכין את הנער לקראת היום הגדול. ההכנה כוללת את כל הדרוש לטקס:
לימוד הקריאה בתורה וההפטרה: מדריך מומחה ילמד את הנער כיצד לקרוא את הפרשה שלו. המדריך ילמד גם את התוכן המיוחד של הפרשה, כך שהנער יבין ו'יתחבר' לתוכן הפנימי והמשמעותי של פרשת השבוע וההפטרה.
לימוד ענייני הטלית והתפילין: נבקר במפעל להכנת תפילין. ניפגש עם סופר סת"ם ונילמד את הטכניקה המיוחדת של סופרי הסת"ם בצפת. נבקר במפעל לאריגת טליתות ונילמד את אמנות שזירת הציציות והתעטפות בטלית. נלמד מן המקורות המרתקים על משמעותם של הטלית והתפילין.
סדנאות העצמה אישית ו ODT: מדריכינו יקחו את הנערים לחוויות מודרכות של העצמה אישית במרחבים הירוקים מסביב לצפת. סדנאות ופעילויות אתגריות ישמשו רקע ותפאורה הולמת לתכנים המיוחדים שיועברו.

מועדון בת-בר מצוה בצפת
פעילות המועדון המיועדת לבנות ולבנים תכלול סדנאות ופעילויות מרתקות, לימוד תכנים מעולם היהדות, טיולים ועוד. הפעילות תתקיים במשך שנת הלימודים בכיתה ז'.
הפעילות תכלול פעילות של חסד, התנדבות ונתינה לזולת.
הפעילות תכלול קשר עם נערים ונערות מקהילות יהודיות בחו"ל.

International Center for Tzfat Kabbalah, POB 6286, Old City, Tzfat ISRAEL Tel: 972-4-6821771
Home PagePrintSite Map