Home
About Us
The event
Tzfat synagogues
Gallery
 A musical parade
 Inspiring ceremony
 Activities for family
 Arts & crafts workshops
 Tours in Ancient Tzfat
 Festive meals
 The ‘Secret’ workshop
 Klezmer concerrt
 Walking Tours
Activities
 Treasure Hunt Games
 Scribe / ´Sofer Stam’ Experience
 The ´Secret´ workshop
 Arts & Crafts
 Archaeological digging
 Talit weaving
 Volunteering at Olim center
Contact Us
 
Unique presents
News
Testimonials
Outdoor events
Venues & menus
Attractions
Accommodations
Event at Masada
מרכז בר מצוה
בתי כנסת
בתי כנסת
בית כנסת אבוהב
בית כנסת האר˝י האשכנזי
בית כנסת האר˝י הספרדי
בית כנסת נבוריה
בית כנסת רבי יוסף קארו
מועדון בת-בר מצוה בצפת
המלצות וסיפורים מיוחדים
Español
Центр празднования Бат/Бар-мицвы в Цфате
Centre de la Bat et Bar Mitsva à Tzfat (Safed)
Thank You!
 
Bar Mizvah
Bar Mizvah
About us
 
 
Moncayo Bar Mitzvah - June 2010
Moncayo Bar Mitzvah - June 2010
 
 
Hochelder - May 2010
Hochelder - May 2010
 
 
Kenney - December 2010
Kenney - December 2010
 
 
Rudrech - 2009
Rudrech - 2009
We’ll always remember Yael and Tamar’s beautiful Bat-Mitzvah !
 
 
Levi - Feb. 2011
Levi - Feb. 2011
 
 
Kaduori junior high school
Kaduori junior high school
"thank you for an amazing experience"
 
 
Sda Nechamia group, Hunukah 2011
Sda Nechamia group, Hunukah 2011
 
 
Hilel School, Ramt Gan
Hilel School, Ramt Gan
April 2011
 
 
 
 
Home
בתי כנסת

בית כנסת האר˝י הספרדי

בית הכנסת האר"י הספרדי הוא בית הכנסת העתיק ביותר בצפת. במקורו הוקדש לאליהו הנביא שנים רבות לפני שהאר"י (רבי יצחק לוריא) בא לצפת במאה ה-16.

מקורות היסטוריים מספרים על בית הכנסת כבר בשנת 1522, כבית הכנסת של יהודי צפון אפריקה, אז נקרא, כאמור, על שם אליהו הנביא. האר"י כנראה העדיף להתפלל בבית הכנסת הזה, בעיקר בזכות נוף הר מירון וקבר רבי שמעון בר יוחאי הנגלה מבעד לחלון. מסופר על האר"י שנהג לשבת בכוך קטן, בצדו המזרחי של בית הכנסת, כשהוא לומד ועוסק בסודות הקבלה. כאן, בכוך הקטן, התגלה לו אליהו הנביא שלימד אותו את רזי תורת הנסתר. הכניסה לכוך זה הייתה אסורה במשך תקופה ארוכה, והמסורת סיפרה שמי שהיה נכנס לכוך, היה מסכן את חייו. מצב זה נמשך עד שביקר במקום המקובל המפורסם רבי ישראל אבוחצירא - ה'בבא סאלי', ובתפילתו ופעולתו הרוחנית המיוחדת, פעל שאפשר יהיה להכנס למתחם זה ללא חשש.
ליד הבימה, במרכז בית הכנסת נמצאת באר מים עתיקה בת כ- 700 שנה, ובה מים חיים.
משני עבריה של דלת הכניסה שבחזית הצפונית של בית הכנסת, קבועות גומחות, המיועדות כנראה למנורות. שני החלקים החשובים ביותר בית הכנסת הבנוי בסגנון יהודי ספרד, הם הקיר הדרומי - הקרוב ביותר לירושלים - שבו קבועים שלושה ארונות קודש והבימה המרכזית, המוגבהת. קהילת המתפללים הרגילה של בית הכנסת כוללת אחדות מהמשפחות הוותיקות ביותר בצפת.

נראה כי בית הכנסת החל להיקרא על שם האר"י במאה ה-17. למרות מראהו המבצרי והעתיק, רובו של בית הכנסת המקורי נהרס ברעידות האדמה הקשות שפקדו את צפת בשנים 1759 ו-1837. בשנת 1840 תרם הנדבן היהודי האיטלקי, יצחק גואטה, כספים לשיקום בית הכנסת. לוח זיכרון המנציח את השיקום קבוע מעל הכניסה.

« PreviousNext »
/gallery/ספרדי54160855.jpg
/gallery/72004508.jpg
«
1
»
International Center for Tzfat Kabbalah, POB 6286, Old City, Tzfat ISRAEL Tel: 972-4-6821771
Home PagePrintSite Map